Inleiding Koerspijler 6: betrokkenheid en verantwoording

De samenwerking van vereniging OMO met diverse stakeholders binnen én buiten het onderwijs is de afgelopen jaren geïntensiveerd. Zowel de scholen als de vereniging hebben de samenwerkingsrelaties met partners versterkt.
De oudertevredenheid bij vereniging OMO is in schooljaar 21/22 licht gedaald voor havo en vwo maar sterk gestegen voor Pro, ten opzichte van een jaar eerder. De resultaten zijn dit laatste schooljaar wel gelijk aan de trends van de landelijke gemiddelden.
In de volgende paragrafen wordt hier verder op ingegaan.