Inleiding Koerspijler 1: gedeelde visie vertaald naar concreet beleid

Scholen van vereniging OMO worden ervaren als een veilige (leer)omgeving waar talentontwikkeling, zelfontplooiing en samen leven en leren een plek hebben gekregen. Veel beoogde opbrengsten uit Koers 2023 zijn nog volop in ontwikkeling zoals opbrengsten op het gebied van onderwijsinnovatie.
De identiteit van OMO is te herkennen in veel voorbeelden binnen de scholen en de vereniging. De scholen zien de identiteit als een belangrijke basis om leiding te geven aan de veranderingen binnen de eigen organisatie en de maatschappij. Het mens-zijn staat hierin centraal. Met aandacht voor elkaar verder werken aan een menswaardige samenleving waarin collectiviteit en solidariteit boven individuele belangen gaan. Dat betekent dat de vereniging goed wil doen, niet beter dan of ten koste van anderen, maar intrinsiek gemotiveerd en in dialoog met elkaar.
Vereniging OMO heeft het thema burgerschap aangevlogen vanuit het ‘hoe’ met de Burgerschapsestafette. Afgelopen jaren lag de focus op de wettelijke opdracht, meetinstrumenten en basisvaardigheden. Elke school heeft nu een eigen burgerschapscoördinator.
Over bovenstaande ontwikkelingen is meer te lezen in de volgende paragrafen.