Script!

‘Leren van en met elkaar’ is een hoeksteen van de onderwijskundige visie in Koers 2023. Kennisdeling is daarbij onmisbaar. Met Script! biedt OMO een digitaal platform voor het delen van inzichten uit en opbrengsten van praktijkonderzoek; van docenten en onderzoekers voor docenten en onderzoekers.  

Het afgelopen jaar is extra ingezet op Script! Interview: docenten en onderzoekers vertellen in een persoonlijk verhaal wat hen motiveert, hoe ze het proces van onderzoeken aanpakken en welke interessante opbrengsten het oplevert. Opbrengsten voor henzelf, maar ook voor de scholen van OMO.

Voorbeelden zijn het onderzoek naar de NPO Schoolscan 'Samen inzicht ontwikkelen met het oog op de toekomst' | OMO Script (script-onderzoek.nl) en de interviews met docenten Janneke Sleenhof en Tess Biermans over respectievelijk besluitvorming bij overgangsvergaderingen Interview Janneke Sleenhof: Eerlijk beslissen in overgangsvergaderingen | OMO Script (script-onderzoek.nl) en samenwerking tussen collega’s met parallelle klassen. Interview Tess Bierhuizen: Onderzoek: ‘Samenwerking tussen collega’s met parallelle klassen’ 2021-2022 | OMO Script (script-onderzoek.nl). De persoonlijke verhalen van de onderzoekers worden verbonden aan een onderzoekspublicatie op Script!

Er zijn zes publicatierubrieken

  • Script! Publicaties - Schoolgebonden onderzoek en artikelen uit academische opleidingsscholen. Deze rubriek geeft ruimte aan

    • onderzoeksartikelen over de eigen lespraktijk;

    • verslagen over onderzoeksmatige activiteiten van de academische opleidingsscholen.

  • Script! Talks - In maximaal acht minuten vertelt een docent of onderzoeker wat collega’s kunnen hebben aan zijn of haar onderzoek

  • Script! Student Talks - Als leerling leer je ook onderzoek doen. In de Student-Talks presenteren leerlingen hun onderzoek

  • Script! Interview - Docenten vertellen hun persoonlijk verhaal; wat motiveert en beweegt hen in het doen van praktijkonderzoek.

  • Script! Dialoog - Experts in gesprek over een actueel thema.

  • Script! Themabundel - Een aantal artikelen rond een thema is samengebracht in speciale bundel.

De redactie bestond in het verslagjaar uit dr. Rian Aarts (Tilburg University), dr. Annemieke Vennix (Technische Universiteit Eindhoven) en vanuit vereniging Ons Middelbaar Onderwijs uit drs. Karin Derksen (coördinatie), Ramon Groenendijk (docentonderzoeker en docent Nederlands op het Zwijsen College) en Yolanda Boerenkamp.  

De redactie wordt ondersteund door twee externe tekstschrijvers en interviewers.