Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Rechten

Economisch claimrecht
Bij notariële akte is vastgelegd dat OMO bij het verlaten van de Kempen Campus 12,3% van de verkoopwaarde van de gemeente Veldhoven zal krijgen. Daarnaast is met de gemeente Woensdrecht schriftelijk overeengekomen, dat OMO bij toekomstige vervreemding van het ZuidWestHoek College een economisch claimrecht van 40% op de verkoopsom zal krijgen.

Bij de oplevering van de nieuwbouw van het Merletcollege te Grave is besloten uit eigen middelen € 0,9 miljoen te investeren. Als tegenprestatie is de vereniging van mening dat voor het aandeel van de inzet van eigen middelen OMO een economisch claimrecht heeft op het betreffende gebouw.

Verplichtingen

Collectieve inkoopcontracten
Ons Middelbaar Onderwijs sluit op uiteenlopende terreinen collectieve inkoopcontracten af. De totale contractwaarde van de lopende inkoopcontracten bedraagt circa € 216,0 miljoen. Ultimo 2022 bedraagt de restantwaarde van deze inkoopcontracten tot het einde van de contractperiodes € 124,2 miljoen. In onderstaand overzicht is de restantwaarde per product/dienst weergegeven:

Product/dienst

Restant contractwaarde

Leermiddelen

35.833

Energie - Gas

22.000

ICT Hardware

19.479

Schoonmaak

17.983

Inhuur Personeel

14.250

Schoonmaak

5.875

Microsoft licenties

2.796

Afdrukapparatuur

2.634

Energie - Elektriciteit

1.200

Verzekeringen

749

Kantoorartikelen

553

Leerling administratie systeem

376

Accountant

150

Online Trainingen

95

Meetdiensten

64

Financieel administratie systeem

63

Medewerkersonderzoek

54

Personeel & salarisadministratiesyteem

49

Veilig Internet

18

Sociaal Intranet

11

 

124.232

(bedragen x € 1.000)

Bouwprojecten
Voor lopende bouwprojecten is ultimo 2022 voor een bedrag van circa € 2,5 miljoen aan verplichtingen aangegaan:

School

Bouwproject

Gemeente

Verplichting

IVO Deurne

Nieuwbouw

Deurne

900.259

Van Maerlantlyceum

Renovatie en nieuwbouw

Eindhoven

392.067

Scholengemeenschap Were Di

Aanpassen klimaatinstallatie

Valkenswaard

254.436

Bossche Vakschool/Van Maerlant

Nieuwbouw

s Hertogenbosch

418.604

Parmant Scholen

Nieuwbouw Joris en Helder

Eindhoven

191.301

Rodenborch-College

Nieuwbouw Groote Vliet

s Hertogenbosch

122.278

Diverse scholen

Diverse bouwprojecten

Diversen

280.788

   

2.559.733

(bedragen x € 1.000)

Leasecontracten
Per 3 januari 2005 is een leaseovereenkomst aangegaan met MKB Lease te Oosterhout. Deze leaseovereenkomst heeft betrekking op de invulling van de specifieke arbeidsvoorwaarden voor schoolleiders en leden van de raad van bestuur. Voor het kalenderjaar 2022 bedroegen de leasekosten (inclusief brandstofkosten) € 256.000. Ultimo 2022 bedraagt de restantwaarde van de leasecontracten tot het einde van de contractperiode circa € 0,5 miljoen.