Meesterlijke Ontmoetingen

De Meesterlijke Ontmoetingen zijn bedoeld om kennisdeling binnen de vereniging te bevorderen. Ze dragen bij aan de ambitie van de vereniging om de blijvende professionalisering van docenten en onderwijsondersteunende medewerkers te stimuleren. Ook bieden ze collega’s van verschillende scholen de gelegenheid om met elkaar in contact te komen. 

Een wisselend organisatiecomité van enthousiaste collega’s uit de scholen, met ondersteuning van het OMO-bureau en onder aanvoering van een directielid, neemt de organisatie op zich van deze vak- of doelgroepgerichte netwerkbijeenkomsten. Naast ‘niet te missen sprekers’ uit de wetenschap of het bedrijfsleven bestaat het programma uit een praktisch gedeelte. Doel van de bijeenkomsten: intellectueel gefêteerd worden, inspiratie opdoen, kennismaken, het nut van kennisdeling ervaren en de basis leggen voor verdere kennisdeling door het jaar heen in (vak)netwerken.

Omdat het elkaar ontmoeten een belangrijk doel van een Meesterlijke Ontmoeting is zijn er tijdens de coronacrisis geen Meesterlijke Ontmoetingen georganiseerd. Op 29 september 2022 heeft er weer voor het eerst een Meesterlijke Ontmoeting plaatsgevonden. Deze keer in de Hilvaria Studio's in Hilvarenbeek en bedoeld voor alle medewerkers van de vereniging en de leden van de Raden van Advies. Van deze ontmoeting met de titel: 'Brabant! Dat zijn wij?' is een sfeerimpressie gemaakt:

Op 13 oktober was er een Meesterlijke Ontmoeting voor collega’s die met (data) gegevens werken, zoals leidinggevenden, kwaliteitszorgmedewerkers en beheerders van leerlingvolgsystemen onder de naam 'Brainwash! Data, wat moeten we ermee?'

De deelnemers hebben de Meesterlijke Ontmoetingen gemiddeld beoordeeld met een 8,3.