Ziekteverzuim

Verzuimpercentage

Het verzuimpercentage voor de totale vereniging OMO was in 2022 6,10%.

Grafiek: Percentage ziekteverzuim

Ziekmeldingsfrequentie

In 2022 was de ziekmeldingsfrequentie voor de totale vereniging OMO 1,62. Dit kengetal drukt uit hoeveel ziekmeldingen er per fte zijn gedaan.

Percentage nulverzuim

Het percentage nulverzuim voor de totale vereniging OMO was 30,60%. Dit kengetal drukt uit welk percentage van de medewerkers niet afwezig is geweest als gevolg van ziekteverzuim in de periode.

Gemiddelde verzuimduur

De gemiddelde verzuimduur in dagen voor de totale vereniging OMO was 15,75.