OMO-leerlingenraad

Twee leerlingen hebben tijdens schooljaar 2021-2022 het initiatief genomen de leerlingenparticipatie binnen de vereniging te bevorderen. Zij hebben hiervoor de basis gelegd. Vanaf het schooljaar 2022-2023 hebben vijf andere leerlingen het stokje van hen overgenomen onder de naam 'OMO-leerlingenraad'. Zij willen: 

  • de bekendheid van het OMO-leerlingennetwerk onder OMO-scholieren vergroten;

  • de jongereninspraak op OMO-scholen verbeteren;

  • de OMO-leerlingenraad een grotere inhoudelijke rol binnen de vereniging laten hebben.

Op verschillende manieren onderhoudt de OMO-leerlingenraad contact met de leerlingen(raden) van de OMO-scholen.

  • Tijdens een aantal 'pizzapanels' bespraken de leerlingen diverse onderwerpen zoals de gezonde schoolkantine, leerlingeninspraak op school en lesroosters. Na afloop is er nagepraat en aten ze samen pizza.

  • Op 8 december vond er in de LocHal in Tilburg een congres plaats over seksuele voorlichting. Zo'n zestig leerlingen bezochten dit congres. Een medewerker van de Rutgerstichting gaf voorlichting en er werden stellingen besproken over de inhoud van seksuele voorlichting op scholen. 

De OMO-leerlingenraad koppelde de opgehaalde informatie terug aan de GMR