Koers 2023

Koers 2023  geeft sinds 2016 richting aan de ambities en het handelen van de vereniging en is bedoeld om te inspireren en uit te dagen. Het draait daarbij om ‘leren van en met elkaar’, vanuit de kernwaarden van OMO: goed onderwijs, goed mens, goed leven, goed handelen.

De bestemming

2023! In dat jaar hebben we onze ambities vormgegeven. We weten dan dat onze leerlingen in een complexe maatschappij goed toegerust zijn voor vervolgonderwijs of voor de arbeidsmarkt vanuit onze waarden. Dit koersdocument is het ijkpunt geweest van onze route met de koerswijzer als onze gids. De kernpunten die we versterkt hebben, zijn deze:

  • Wij laten zien dat ‘Goed onderwijs’ vanuit de schoolambities zelfontplooiing, samen leven en leren heeft gestimuleerd.

  • De voorgenomen onderwijsinnovatie van iedere school is aanwijsbaar gerealiseerd.

  • Morele vraagstukken, inclusief digitale ontwikkelingen (bijvoorbeeld ‘social media’, robotica en ‘big data’) hebben een aantoonbare plaats gekregen in ons onderwijs.

  • Een onderzoekende houding en ontwerpend vermogen zijn door ons zelf nader gedefinieerd en zijn de basis geworden van ontwikkelen, lerend van en met andere collega’s.

  • Talentontwikkeling is een zichtbaar ankerpunt in het beleid van de school.

  • Onze gedeelde waarden zijn verdiept doordat we als vereniging met elkaar in dialoog zijn gegaan.

  • De school is herkenbaar als een veilige, gestructureerde leef- en leergemeenschap die midden in de wereld staat.”

In 2023 wordt ‘Koers 2023’ geëvalueerd.