Re-integratie

Het re-integratiebeleid omvat alle activiteiten van de werkgever, medewerker en derden gericht op het voorkomen van (dreigende) werkloosheid of langdurig ziekteverzuim en behoud of terugkeer van de medewerker in het arbeidsproces.

Lees meer ›Re-integratie

CAO OMO

In 2022 is een onderhandelaarsakkoord bereikt over de CAO OMO 2022-2023 als opvolger van de CAO OMO 2021.

Lees meer ›CAO OMO

De startende leraar in de spotlight bij OMO

De positie van de startende leraar in de vereniging verdient extra aandacht. Als vereniging willen we werk maken van goed werkgeverschap.

Lees meer ›De startende leraar in de spotlight bij OMO

Medewerkersonderzoek 2022

In de periode 24 januari tot en met 11 februari 2022 is een medewerkersonderzoek uitgezet onder alle medewerkers van de vereniging.

Lees meer ›Medewerkersonderzoek 2022

Personeel in kerncijfers

Deze paragraaf toont de grafische weergave van een aantal personele kengetallen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2022.

Lees meer ›Personeel in kerncijfers

Ziekteverzuim

Het verzuimpercentage voor de totale vereniging OMO was in 2022 6,10%.

Lees meer ›Ziekteverzuim