Integriteit

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft in 2017 een integriteitscode (bijlage 10) opgesteld die bindend is voor alle medewerkers op de scholen en het bureau, en alle bestuurlijke organen.

Lees meer ›Integriteit

Diversiteit en inclusie

In het document 'Diversiteit én inclusie' wordt het diversiteitsbeleid van de vereniging beschreven. Zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel talenten. Juist deze verscheidenheid leidt bij samenwerking tot creatievere oplossingen, ideeën en inzichten.

Lees meer ›Diversiteit en inclusie

Kennis delen

Kennisdeling versterkt de professionaliteit van alle medewerkers en daar profiteert de leerling van.

Lees meer ›Kennis delen

Meesterlijke Ontmoetingen

De Meesterlijke Ontmoetingen zijn bedoeld om kennisdeling binnen de vereniging te bevorderen. Ze dragen bij aan de ambitie van de vereniging om de blijvende professionalisering van docenten en onderwijsondersteunende medewerkers te stimuleren.

Lees meer ›Meesterlijke Ontmoetingen

Script!

‘Leren van en met elkaar’ is een hoeksteen van de onderwijskundige visie in Koers 2023. Delen van kennis is daarbij onmisbaar. Met Script! biedt vereniging OMO een digitaal platform voor het delen van inzichten uit en opbrengsten van praktijkonderzoek.

Lees meer ›Script!

Herijking benoemingsprocedure rectoren/directeuren

De in 2022 herijkte benoemingsprocedure is erop ingericht om met de input van de juiste betrokkenen en op gedegen wijze de beste rectoren en directeuren voor onze scholen te vinden.

Lees meer ›Herijking benoemingsprocedure rectoren/directeuren

Leiderschapsontwikkeltraject (LOT)

Eén van de koerspijlers binnen Koers 2023 is ‘effectief leiderschap binnen de school’. In de afgelopen jaren is vanuit deze pijler een traject voorbereid waarmee (toekomstig) leiders de kans krijgen om hun expertise verder te ontwikkelen en in te zetten.

Lees meer ›Leiderschapsontwikkeltraject (LOT)

Jaargesprek

In het jaargesprek van de Raad van Bestuur met de scholen wordt stilgestaan bij de onderwijsontwikkeling van de school en aandachtspunten vanuit de beleidscyclus, de kwaliteitscyclus en de planning- en controlcyclus.

Lees meer ›Jaargesprek