ICT in de bedrijfsvoering

ICT is een essentieel middel om processen te verbeteren en te automatiseren. Ook maakt ICT nieuwe manieren van samenwerking en kennisdeling mogelijk. In 2020 is er op dit vlak veel gebeurd binnen de bedrijfsvoering. Zo zijn er nieuwe digitale wegen ontstaan waardoor scholen het bureau beter kunnen vinden voor advies en ondersteuning; denk aan het sociale intranet ONS, Microsoft Teams en SharePoint.

Op het OMO-bureau zijn digitale werkplekken ingericht. Door de tijdige implementatie waren de bureaumedewerkers in staat om tijd- en locatieonafhankelijk te werken. Hierdoor is de cloudstrategie van de vereniging meer voelbaar geworden. De weg ligt nu open om in 2021 met deze strategie door te pakken om ICT als nutsvoorziening in te zetten om het bureau toekomstbestendig te maken.