Meesterlijke Ontmoetingen

De Meesterlijke Ontmoetingen zijn bedoeld om kennisdeling binnen de vereniging te bevorderen. Ze dragen bij aan de ambitie van de vereniging om de blijvende professionalisering van docenten en onderwijsondersteunende medewerkers te stimuleren. Ook bieden ze collega’s van verschillende scholen de gelegenheid om met elkaar in contact te komen. 

Een wisselend organisatiecomité van enthousiaste collega’s uit de scholen, met ondersteuning van het OMO-bureau en onder aanvoering van een directielid, neemt de organisatie op zich van deze vak- of doelgroepgerichte netwerkbijeenkomsten. Naast ‘niet te missen sprekers’ uit de wetenschap of het bedrijfsleven bestaat het programma uit een praktisch gedeelte. Doel van de bijeenkomsten: intellectueel gefêteerd worden, inspiratie opdoen, kennismaken, het nut van kennisdeling ervaren en de basis leggen voor verdere kennisdeling door het jaar heen in (vak)netwerken.

In 2020 heeft er één Meesterlijke Ontmoeting plaatsgevonden met de titel ‘Data!=me?' Deze ontmoeting ging over de betrouwbaarheid van algoritmes en de voorspelbaarheid van de mens. Docenten wiskunde, economie, ict, maatschappijleer, levensbeschouwing en filosofie waren hiervoor uitgenodigd. De 79 deelnemers beoordeelden deze Meesterlijke Ontmoeting met een 8,3.

Omdat het elkaar ontmoeten een belangrijk doel van een Meesterlijke Ontmoeting is hebben er, vanaf maart 2020 door de coronacrisis en de maatregelen, geen Meesterlijke Ontmoetingen meer plaatsgevonden. Wel hebben diverse comités de organisatie van een ontmoeting in de startblokken staan, zodra de omstandigheden daarvoor weer de mogelijkheid bieden.