ICT in het onderwijs

In het verslagjaar heeft het onderwijs op ICT-gebied een enorme noodzakelijke ontwikkeling doorgemaakt. Onderwijzend personeel heeft gedwongen gebruik moeten maken van ‘devices’ om onderwijs op afstand mogelijk te maken. Hierbij is de behoefte aan digitale middelen en software enorm gegroeid. Op gebied van ICT-adoptie binnen de vereniging is door de medewerkers een enorm knappe prestatie geleverd. In een korte tijd zijn reguliere lessen getransformeerd naar online lessen vanuit thuis en zijn de schoolorganisatie en roostering aangepast op de nieuwe werkelijkheid.

Nu medewerkers gewend zijn aan het geven van online lessen met de mogelijkheid van eventuele toekomstige fysieke lessen is er een vraag naar passende digitale tools.  Binnen het onderwijs en de aanbesteding ELO, die de vereniging aan het voorbereiden is, is er momenteel een kans om het onderwijs op een nieuwe manier in te richten met behulp van nieuwe technologieën en ICT.

Om het onderwijs toekomstbestendig te maken en op kwaliteit te borgen is een stevige en stabiele ICT-infrastructuur essentieel. DigiKoers 2023 schrijft voor wat er op dit gebied dient te worden uitgevoerd om als fundament te fungeren voor het nieuwe hybride onderwijs.