Geoormerkte subsidies OCW (model G)

G1 Verantwoording van
subsidies zonder verrekeningsclausule

       

Omschrijving subsidie

Brin
nr

Jaar

Toewijzing
Kenmerk

Toewijzing
Datum

Bedrag van
toewijzing

Ontvangen
t/m 2020

Prestatie
afgerond

LerarenOntwikkelFonds

04YX

2017

LOF16-0267

31-5-2017

67.877

67.877

ja

LerarenOntwikkelFonds

21EX

2017

LOF16-0175

30-3-2017

25.128

25.128

ja

LerarenOntwikkelFonds

17JY

2017

LOF16-0099

30-3-2017

37.511

37.511

ja

LerarenOntwikkelFonds

04YX

2018

LOF17-0254

1-3-2018

75.000

75.000

ja

LerarenOntwikkelFonds

04YX

2018

LOF14-0456

4-7-2018

75.000

75.000

ja

LerarenOntwikkelFonds

16OX

2018

LOF17-0472

4-7-2018

34.500

34.500

ja

LerarenOntwikkelFonds

04SU

2018

LOF18-0019

13-11-2018

50.000

50.000

nee

LerarenOntwikkelFonds

04YX

2018

LOF18-0022

13-11-2018

75.000

75.000

nee

LerarenOntwikkelFonds

20AT

2018

LOF18-0070

13-11-2018

45.800

45.800

nee

LerarenOntwikkelFonds

04SU

2019

LOF18-0243

21-6-2019

44.932

44.932

ja

LerarenOntwikkelFonds

04SU

2019

LOF18-0233

19-3-2019

38.000

38.000

ja

LerarenOntwikkelFonds

20ZK

2019

LOF18-0107

19-3-2019

61.468

61.468

nee

LerarenOntwikkelFonds

04SU

2020

LOF20-0047

26-6-2020

29.959

29.959

nee

LerarenOntwikkelFonds

20JX

2020

LOF20-0036

26-6-2020

29.016

29.016

nee

Regionale aanpak leraren tekort

20ZK

2019

RAL19052

13-9-2019

324.800

324.800

nee

Regionale aanpak personeelstekort onderwijs

16SW

2020

RAP20027

27-7-2020

499.400

254.165

nee

Regionale aanpak personeelstekort onderwijs

21FV

2020

RAP20018

27-7-2020

693.000

254.758

nee

Regionale aanpak personeelstekort onderwijs

02FY

2020

RAP20028

27-7-2020

500.500

358.521

nee

Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019

21GV

2019

964199

26-11-2019

396.727

396.727

ja

Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019

17VP

2019

964058

26-11-2019

468.888

468.888

ja

Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019

13PE

2019

963841

26-11-2019

279.009

279.009

nee

Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019

23FY

2019

964164

26-11-2019

299.109

299.109

nee

Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019

04YX

2019

963760

26-11-2019

617.883

617.883

je

Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019

20ZK

2019

964187

26-11-2019

354.365

354.365

ja

Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019

02FY

2019

963941

26-11-2019

514.618

514.618

ja

Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019

20JX

2019

964172

26-11-2019

308.730

308.730

ja

Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

07MU

2019

1013153-01

21-11-2019

211.200

211.200

ja

Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

13PE

2019

1013152-01

21-11-2019

160.512

160.512

ja

Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

20WI

2019

1013081-01

21-11-2019

211.200

211.200

ja

Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

20ZK

2019

1013132-01

21-11-2019

194.304

194.304

nee

Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

07MU

2020

1095210-1

20-11-2020

494.685

494.685

ja

Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

13PE

2020

1095171-1

20-11-2020

376.105

376.105

ja

Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

20WI

2020

1095207-1

20-11-2020

501.598

501.598

ja

Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

20ZK

2020

1095173-1

20-11-2020

417.124

417.124

nee

Incidentele middelen leerlingendaling vo 2020

16VK

2020

LVO20026

10-7-2020

50.000

50.000

nee

Incidentele middelen leerlingendaling vo 2020

13PE

2020

LVO20016

10-7-2020

50.000

50.000

nee

Lente- en Zomerschool 2020

20ST

2020

LENZO20037

21-4-2020

98.550

98.550

nee

Lente- en Zomerschool 2020

02FY

2020

LENZO20042

21-4-2020

70.650

70.650

ja

Doorstroomprogramma po-vo

02QT

2020

DPOVO20062

29-10-2020

38.000

19.000

nee

Doorstroomprogramma po-vo

20IB

2020

DPOVO20060

29-10-2020

67.000

33.500

nee

Inhaalprogramma Corona

20GA

2020

IOP2-41211-VO

16-10-2020

67.500

67.500

nee

Inhaalprogramma Corona

21GZ

2020

IOP2-41211-VO

16-10-2020

67.500

67.500

nee

Inhaalprogramma Corona

21GV

2020

IOP2-41211-VO

16-10-2020

88.200

88.200

nee

Inhaalprogramma Corona

21FV

2020

IOP2-41211-VO

16-10-2020

144.000

144.000

nee

Inhaalprogramma Corona

18XR

2020

IOP2-41211-VO

16-10-2020

105.300

105.300

nee

Inhaalprogramma Corona

15BS

2020

IOP2-41211-VO

16-10-2020

150.300

150.300

nee

Inhaalprogramma Corona

S015AVU

2020

IOP2-41211-VO

16-10-2020

118.800

118.800

nee

Inhaalprogramma Corona

20SY

2020

IOP2-41211-VO

16-10-2020

81.000

81.000

nee

Inhaalprogramma Corona

16SW

2020

IOP2-41211-VO

16-10-2020

90.000

90.000

nee

Inhaalprogramma Corona

13PE

2020

IOP2-41211-VO

16-10-2020

148.500

148.500

nee

Inhaalprogramma Corona

07MU

2020

IOP2-41211-VO

16-10-2020

81.000

81.000

nee

Inhaalprogramma Corona

04XU

2020

IOP2-41211-VO

16-10-2020

9.900

9.900

nee

Inhaalprogramma Corona

26MZ

2020

IOP2-41211-VO

16-10-2020

45.000

45.000

nee

Inhaalprogramma Corona

04SU

2020

IOP2-41211-VO

16-10-2020

252.000

252.000

nee

Inhaalprogramma Corona

17VP

2020

IOP2-41211-VO

16-10-2020

129.600

129.600

nee

Inhaalprogramma Corona

20ZK

2020

IOP2-41211-VO

16-10-2020

180.000

180.000

nee

Inhaalprogramma Corona

02FY

2020

IOP2-41211-VO

16-10-2020

149.400

149.400

nee

Inhaalprogramma Corona

20JX

2020

IOP2-41211-VO

16-10-2020

328.500

328.500

nee

Inhaalprogramma Corona

16OX

2020

IOP2-41211-VO

16-10-2020

540.000

540.000

nee

Inhaalprogramma Corona

20AT

2020

IOP2-41211-VO

16-10-2020

151.200

151.200

nee

Inhaalprogramma Corona

20IB

2020

IOP2-41211-VO

16-10-2020

121.500

121.500

nee

Inhaalprogramma Corona

02QT

2020

IOP-41211-VO

10-7-2020

192.600

192.600

nee

Inhaalprogramma Corona

04YX

2020

IOP-41211-VO

10-7-2020

99.000

99.000

nee

Inhaalprogramma Corona

07MU

2020

IOP-41211-VO

10-7-2020

54.000

54.000

nee

Inhaalprogramma Corona

14SW

2020

IOP-41211-VO

10-7-2020

102.600

102.600

nee

Inhaalprogramma Corona

16SW

2020

IOP-41211-VO

10-7-2020

90.000

90.000

nee

Inhaalprogramma Corona

16VK

2020

IOP-41211-VO

10-7-2020

270.900

270.900

nee

Inhaalprogramma Corona

17HN

2020

IOP-41211-VO

10-7-2020

215.100

215.100

nee

Inhaalprogramma Corona

17JY

2020

IOP-41211-VO

10-7-2020

70.200

70.200

nee

Inhaalprogramma Corona

17KF

2020

IOP-41211-VO

10-7-2020

36.000

36.000

nee

Inhaalprogramma Corona

17VP

2020

IOP-41211-VO

10-7-2020

95.400

95.400

nee

Inhaalprogramma Corona

19RX

2020

IOP-41211-VO

10-7-2020

188.900

188.900

nee

Inhaalprogramma Corona

20AT

2020

IOP-41211-VO

10-7-2020

180.900

180.900

nee

Inhaalprogramma Corona

20ST

2020

IOP-41211-VO

10-7-2020

161.100

161.100

nee

Inhaalprogramma Corona

20WI

2020

IOP-41211-VO

10-7-2020

143.100

143.100

nee

Inhaalprogramma Corona

21EX

2020

IOP-41211-VO

10-7-2020

128.700

128.700

nee

Inhaalprogramma Corona

21GV

2020

IOP-41211-VO

10-7-2020

56.700

56.700

nee

Inhaalprogramma Corona

23FY

2020

IOP-41211-VO

10-7-2020

21.600

21.600

nee

Inhaalprogramma Corona

31LW

2020

IOP-41211-VO

10-7-2020

67.500

67.500

nee

Totaal subsidies zonder
verrekeningsclausule

    

14.110.648

13.232.692

 

Toelichting

  • subsidie lente- en zomerscholen: Aanvullende subsidie voor deelnemende scholen aan de lente- of zomerschool VO, met als doel om het aantal zittenblijvers te verminderen.

  • leraren ontwikkelfonds: Aanvullende subsidie ten behoeve van activiteiten van leraren ter bevordering van de onderwijskwaliteiten, de versterking van de beroepsgroep en de professionalisering van leraren.

  • regionale aanpak personeelstekort onderwijs: Het personeelstekort in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is een groeiend probleem. De arbeidsmarkt voor onderwijs wordt sterk regionaal bepaald. In de regio liggen de meeste kansen om te komen tot oplossingen. Deze subsidieregeling heeft als doel om partijen in de regio te ondersteunen om het personeelstekort gezamenlijk aan te pakken.

  • incidentele middelen leerlingendaling vo: Subsidie voor het samen met verschillende partners in de regio opstellen van een plan, gericht op het tot stand brengen van een transitie naar een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod dat de leerlingendaling in de regio kan opvangen en waarbij tegelijkertijd de reistijd voor leerlingen binnen acceptabele grenzen blijft.

  • subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo: Ter verkrijging van kennis en vaardigheden van de deelnemers gericht op de versoepeling van de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.

  • aanvullende bekostiging technisch vmbo: Aanvullende subsidie voor het vmbo om het technisch vmbo te verbeteren.

  • regionale aanpak lerarentekort: Aanvullende subsidie voor activiteiten die zich richten op de aanpak van de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening. Hieronder kan ook worden verstaan activiteiten die gericht zijn op de totstandbrenging of versterking van samenwerking in de regio voor het wegwerken van een lerarentekort.

  • tegemoetkoming kosten opleidingsscholen: Tegemoetkoming in de kosten van een opleidingsschool of aspirant-opleidingsschool voor de begeleiding van studenten die hun opleiding voor een groot gedeelte op de werkplek volgen en de inrichting en instandhouding van een opleidingsinfrastructuur voor een opleidingsschool of aspirant-opleidingsschool.

  • inhaalprogramma corona: Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie kunnen subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis.

  • pilot praktijkgericht programma voor gl en tl: De komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Binnen deze nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht examenprogramma en sluiten dat af. De komende jaren wordt er met de nieuwe leerweg ervaring opgedaan door middel van een pilot.

  • sterk techniek onderwijs 2020-2023: De regeling Sterk techniekonderwijs 2020-2023 moet leiden tot een breed en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod. Bovendien gaan alle vmbo-techniekscholen vanaf 2020 samenwerken met partners in de regio.