Langlopende schulden

Langlopende
schulden

Boekwaarde
1 januari 2020

Aangegane
leningen

Aflossingen
huidig jaar

Aflossingen
volgend jaar

Boekwaarde
31 december 2020

Looptijd
> 1 jaar

Looptijd
> 5 jaar

BNG Bank 2,99%

35.157

 

1.875

1.875

33.282

7.500

25.782

Ministerie van
Financiën 1,12%

38.667

 

1.333

1.333

37.334

5.332

32.002

Ministerie van
Financiën 1,05%

53.666

 

1.917

1.917

51.749

7.668

44.081

Ministerie van
Financiën 0,96%

7.008

 

292

292

6.716

1.168

5.548

Ministerie van
Financiën 1,06%

7.636

 

264

264

7.372

1.052

6.320

Ministerie van
Financiën 1,23%

0

10.000

0

0

10.000

2.940

7.060

Ministerie van
Financiën 0,16%

0

7.500

0

300

7.200

1.200

6.000

Europese
Investeringsbank
0,43%

56.000

 

4.000

4.000

52.000

16.000

36.000

Krediet-
instellingen

198.134

17.500

9.681

9.981

205.653

42.860

162.793

        

Doordecentra-
lisatiegelden

79.300

12.643

9.688

0

82.225

6.601

75.653

        
 

277.434

30.143

19.369

9.981

287.878

49.461

238.446

(bedragen x € 1.000)

Kredietinstellingen

Ten behoeve van de financiering van nieuwbouwprojecten binnen gemeenten waar sprake is van doordecentralisatie zijn leningen afgesloten.

In 2015 is een zestal hypothecaire leningen afgesloten bij de BNG Bank voor een totaalbedrag van € 45,0 miljoen. De totale jaarlijkse aflossing bedraagt € 1,9 miljoen.

Voor toekomstige bouwprojecten is in 2017 is een lening afgesloten bij de European Investment Bank voor € 60 miljoen en in 2018, 2019 en 2020 een zevental leningen bij het Ministerie van Financien voor een totaal bedrag van € 163,1 miljoen. Deze bedragen zullen de komende jaren worden getrokken, waarna de aflossings- en renteverplichtingen gaan lopen. In de jaren 2021 en 2022 resteert een nog te trekken bedrag van € 32,9 miljoen.  

Kredietverstrekker

Hoofdsom

Rente

Looptijd

Hypotheekrecht/pandrecht

BNG Bank

7.600

2,99%

2015 t/m 2029

Markesingel 2, Helmond

BNG Bank

7.400

2,99%

2015 t/m 2029

Olympiaweg 8a, Waalwijk

BNG Bank

7.200

2,99%

2015 t/m 2029

Prins Willem Alexander Sportpark 15, Veghel

BNG Bank

6.200

2,99%

2015 t/m 2029

Muntelaar 4, Veghel

BNG Bank

6.300

2,99%

2015 t/m 2029

Titus Brandsmalaan 1, Vught

BNG Bank

10.300

2,99%

2015 t/m 2029

Merendreef 1, Valkenswaard

European Investment Bank

60.000

0,43%

2019 t/m 2034

Deurne, Cuijk, Bergen op Zoom

Ministerie van Financiën

40.000

1,22%

2015 t/m 2029

Gemeentegarantie Roosendaal

Ministerie van Financiën

57.500

1,05%

2018 t/m 2048

Gemeentegarantie Den Bosch

Ministerie van Financiën

7.900

1,06%

2019 t/m 2049

Gemeentegarantie Nuenen

Ministerie van Financiën

7.300

0,96%

2019 t/m 2044

Gemeentegarantie Asten

Ministerie van Financiën

29.400

1,23%

2020 t/m 2052

Gemeentegarantie Helmond

Ministerie van Financiën

7.500

0,16%

2020 t/m 2045

Gemeentegarantie Sint-Michielsgestel

Ministerie van Financiën

13.500

0,10%

2021 t/m 2051

Gemeentegarantie Deurne

 

268.100

   
(bedragen x € 1.000)

Doordecentralisatiegelden

Met de doordecentralisatie van huisvestingsvoorzieningen komen jaarlijks middelen beschikbaar. Deze middelen zijn afkomstig van gemeenten waarmee een doordecentralisatie-overeenkomst is gesloten en zijn bedoeld voor het realiseren en in stand houden van goede huisvestingsvoorzieningen in die gemeenten. De middelen worden in een later jaar ingezet ten behoeve van de huisvesting in de betreffende gemeenten.