ProMotion – ruimte voor loopbaanontwikkeling

Alle medewerkers werkzaam bij vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kunnen terecht bij ProMotion, het interne loopbaancentrum van de vereniging, voor advies en ondersteuning op het gebied van loopbaanontwikkeling. ProMotion biedt zowel individuele loopbaan- en coachtrajecten, als groepsgerichte trainingen aan.

Door de komst van Covid-19 zijn ook de werkzaamheden van ProMotion veranderd. Het merendeel van de gesprekken vond in 2020 digitaal plaats. In de individuele gesprekken kwamen het coronavirus en de daarmee gepaard gaande uitdagingen vaak aan bod, naast de reguliere vragen rondom loopbaanontwikkeling. De trainingen zijn, daar waar mogelijk, omgezet in online bijeenkomsten door gebruik te maken van diverse digitale hulpmiddelen.

In 2020 hebben 162 medewerkers een individueel traject bij ProMotion doorlopen. In 2019 waren dit er 180. De verhouding tussen OP en OOP bij individuele trajecten is grofweg 8:2. Er hebben 60 medewerkers aan de (online) trainingen en workshops (open inschrijving) deelgenomen.

Naast de trainingen en workshops op open inschrijving vinden er eveneens maatwerktrainingen plaats op aanvraag van de scholen. In 2020 hebben 188 medewerkers gebruik gemaakt van deze maatwerktrajecten.

In november 2020 is door ProMotion een webinar met het thema Veerkracht georganiseerd. Hierbij waren 201 medewerkers (101 OP en 100 OOP) aanwezig. De webinar is nog terug te kijken. De link kan opgevraagd worden bij ProMotion. 

Kijk voor meer informatie over ProMotion op promotion-loopbaanontwikkeling.nl.