Vernieuwde vmbo-structuur

De meeste leerlingen in het voortgezet onderwijs volgen onderwijs in het vmbo. De beroepsgerichte programma’s sluiten aan op de actuele ontwikkelingen in de (beroeps)praktijk en de vervolgopleidingen in het mbo.

Lees meer ›Vernieuwde vmbo-structuur

Onderwijstijd

De scholen van de vereniging blijven zich inzetten voor verbetering van onderwijs en het bieden van maatwerk passend bij de eigen visie en ambities. Hieronder valt een goede invulling van de onderwijstijd.

Lees meer ›Onderwijstijd

Onderwijs in kerncijfers – slaagpercentages

Het (gewogen) gemiddelde slaagpercentage van alle scholen binnen de vereniging ligt in schooljaar 2019/2020 bij alle afdelingen (vmbo-b, vmbo-k, vmbo-g/t, havo en vwo) boven het landelijke gemiddelde.

Lees meer ›Onderwijs in kerncijfers – slaagpercentages

Resultaten praktijkscholen

Het praktijkonderwijs (pro) heeft als pedagogische missie en als wettelijke opdracht leerlingen voor te bereiden op actieve deelname aan de maatschappij en aan het arbeidsproces.

Lees meer ›Resultaten praktijkscholen

Voortijdig schoolverlaten (VSV)

Jongeren die zonder diploma van school gaan, hebben minder kansen om zelf in hun onderhoud te voorzien. Daarom heeft de Rijksoverheid als doelstelling dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen.

Lees meer ›Voortijdig schoolverlaten (VSV)

Vavo-leerlingen

Op 1 oktober 2020 bedroeg het aantal vavo-leerlingen 105, waarvan 66 reguliere vavo-leerlingen en 39 teruggekeerde gezakte vavo-leerlingen. 

Lees meer ›Vavo-leerlingen

ICT in het onderwijs

In het verslagjaar heeft het onderwijs op ICT-gebied een enorme noodzakelijke ontwikkeling doorgemaakt. Onderwijzend personeel heeft gedwongen gebruik moeten maken van ‘devices’ om onderwijs op afstand mogelijk te maken.

Lees meer ›ICT in het onderwijs

Onderwijstechnologie in het leermiddelenbeleid

Er is een aanbesteding gestart op gebied van leermiddelen waarin een aantal pijlers belangrijk zijn: flexibiliteit, digitalisering en ontzorging.

Lees meer ›Onderwijstechnologie in het leermiddelenbeleid

Ontwikkelingen op ICT-gebied

In het jaarverslag van 2019 is Digikoers 2023 gepresenteerd als één van de belangrijke ontwikkelingen op ICT-gebied. Vervolgens is in 2020 gestart met het eerste fundament waarop Digikoers 2023 gebouwd wordt.

Lees meer ›Ontwikkelingen op ICT-gebied