Onderwijshuisvesting

In 2020 heeft een aantal ontwikkelingen geleid tot extra uitdagingen op het gebied van onderwijshuisvesting. Onder de noemer van het voorkomen van de verspreiding van het Coronavirus kwam het thema binnenklimaat terug op de agenda.

Lees meer ›Onderwijshuisvesting

Ventilatie in schoolgebouwen

In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus is vanuit de overheid veel aandacht gekomen voor de ventilatie in schoolgebouwen.

Lees meer ›Ventilatie in schoolgebouwen

Duurzaamheid

De duurzaamheidsambitie van de vereniging, zoals vastgesteld in 2019, dient ook geborgd en uitgedragen te worden in de huisvesting van de scholen, ook in bestaande gebouwen.

Lees meer ›Duurzaamheid

Huisvestingsprojecten

Na een overspannen bouwmarkt in 2019, is in 2020 sprake van een voorzichtige stabilisatie.

Lees meer ›Huisvestingsprojecten