Onderwijshuisvesting

In 2020 heeft een aantal ontwikkelingen geleid tot extra uitdagingen op het gebied van onderwijshuisvesting. Onder de noemer van het voorkomen van de verspreiding van het Coronavirus kwam het thema binnenklimaat terug op de agenda. Op basis van een eerste analyse zijn door de politiek extra middelen aangekondigd, met name bedoeld om de klimaatinstallatie in bestaande gebouwen weer bij de tijd te brengen. Het thema ventilatie heeft met name de tweede helft van 2020 een groot deel van de agenda bepaald.

Met scholen en gemeenten is het gesprek over onderwijshuisvesting opgestart of is daar verder vorm aan gegeven, soms via de lijn van een Integraal Huisvestingsplan (IHP), soms op basis van individuele dossiers, soms met een regionale bril. De ambitie om te komen tot toekomstbestendige onderwijshuisvesting is daarbij steeds het uitgangspunt. Kernwoorden daarbij zijn flexibiliteit, (multi)functionaliteit en duurzaamheid.