Code Goed Onderwijsbestuur

Het voortgezet onderwijs kent de ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019’. De code is in 2019 door de VO-raad herzien en bevat de basisvoorwaarden voor goed bestuur en intern toezicht.

Lees meer ›Code Goed Onderwijsbestuur

Ledenraad en regiobijeenkomsten Raden van Advies

Ons Middelbaar Onderwijs heeft doelbewust de vereniging als rechtsvorm. Via de ledenraad heeft de samenleving een plek gekregen in de formele besluitvorming en is binnen de vereniging de mogelijkheid tot tegenspraak gecreëerd.

Lees meer ›Ledenraad en regiobijeenkomsten Raden van Advies

Regionale plannen voor de subsidie leerlingdaling

In diverse regio’s in Nederland zorgt de leerlingendaling voor toenemende druk op de bereikbaarheid en betaalbaarheid van het voortgezet onderwijs.

Lees meer ›Regionale plannen voor de subsidie leerlingdaling

Herschikking, samenwerking, fusie en overname

In meerdere regio’s vinden samenwerkingsinitiatieven tussen verschillende scholen plaats. Deze samenwerkingen ontstaan veelal om leerlingen de grootst mogelijke kansen op een mooie (onderwijs-)carrière te bieden.

Lees meer ›Herschikking, samenwerking, fusie en overname

Positie in de regionale samenleving

De Raad van Bestuur en de scholen zorgen op verschillende manieren samen voor de positionering van de school in de samenleving.

Lees meer ›Positie in de regionale samenleving