Duurzaamheid

De duurzaamheidsambitie van de vereniging, zoals vastgesteld in 2019, dient ook geborgd en uitgedragen te worden in de huisvesting van de scholen, ook in bestaande gebouwen. Om te verkennen hoe te komen tot zo duurzaam mogelijke schoolgebouwen met zo min mogelijk additionele kosten zijn twee pilotprojecten opgestart: één voor nieuwbouw en één voor bestaande bouw.

Daarnaast is weer voor zes scholen subsidie verkregen voor het plaatsen van zonnepanelen. Voor twee scholen is subsidie aangevraagd. Ook heeft in het verslagjaar voor een aantal scholen de levering en installatie van zonnepanelen plaatsgevonden. Bij nagenoeg alle scholen waarvoor eerder via de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) subsidie is verkregen, is de installatie daarmee in bedrijf. In 2020 is via de zonnepanelen ruim 3,1 miljoen kilowattuur (kWh) aan energie opgewekt, waarvan 42% werd terug geleverd aan leverancier Eneco. In 2019 was dat ruim 30%.