Goed onderwijs bieden

Samen zorgen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Dat is de belangrijkste taak van de vereniging en de scholen, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Daarbij wordt Koers 2023 gebruikt als kompas op verenigingsniveau.

Lees meer ›Goed onderwijs bieden

Onderwijs in coronatijd

De coronacrisis heeft in 2020 een grote invloed gehad op het maatschappelijke leven. Ook op scholen is de invloed van corona heel groot geweest en is dat nog steeds.

Lees meer ›Onderwijs in coronatijd

Zicht op ontwikkeling en begeleiding en het didactisch handelen in de klas

In het informele deel van de jaargesprekken verzorgt iedere school een aantal presentaties met de ontwikkelingen en innovaties passend bij het gekozen jaarthema.

Lees meer ›Zicht op ontwikkeling en begeleiding en het didactisch handelen in de klas

Persoonsvorming en socialisatie

Naast kwalificatie (kennis, vaardigheden, houding) hechten we ook veel belang aan socialisatie (betrokkenheid, relatie, burgerschap) en subjectificatie (persoonsvorming, identiteit, waarden).

Lees meer ›Persoonsvorming en socialisatie

De Burgerschapsestafette

Bij de start van schooljaar 2017/2018 kwam via een van de OMO-scholen een kansrijk voorstel voor waardengedreven onderwijs onder de aandacht van de werkgroep identiteit: een zogenoemde Burgerschapsestafette.

Lees meer ›De Burgerschapsestafette

NRO onderzoek ‘Burgerschapsonderwijs dat werkt’

Sociale integratie is een belangrijk doel van de socialiserende functie van onderwijs. Bevordering van burgerschap is daarvan onderdeel en een wettelijke taak voor scholen.

Lees meer ›NRO onderzoek ‘Burgerschapsonderwijs dat werkt’

Verkenning lessentabel levensbeschouwing en identiteit OMO

Aan het begin van schooljaar 2018-2019 heeft de werkgroep identiteit van de vereniging een commissie verkenning lessentabel levensbeschouwing en identiteit OMO ingesteld.

Lees meer ›Verkenning lessentabel levensbeschouwing en identiteit OMO

Leerlingen voorbereiden op de kosmopolitische samenleving

Leerlingen hebben zowel in het vervolgonderwijs als bij het uitoefenen van een beroep steeds vaker te maken met de gevolgen van globalisering. De scholen van de vereniging bereiden de leerlingen voor op burgerschap in een kosmopolitische samenleving.

Lees meer ›Leerlingen voorbereiden op de kosmopolitische samenleving

Passend onderwijs

De vereniging vindt het belangrijk dat de talenten van kinderen optimaal ontwikkeld worden. Het ene kind heeft daar meer ondersteuning bij nodig dan het andere kind.

Lees meer ›Passend onderwijs

OMO-prijzen, een bijzondere motiveringsprijs voor leerlingen

Elk jaar reikt de vereniging motiveringsprijzen uit aan leerlingen die een bijzonder praktijk- of profielwerkstuk hebben gemaakt.

Lees meer ›OMO-prijzen, een bijzondere motiveringsprijs voor leerlingen