De Burgerschapsestafette

Bij de start van schooljaar 2017/2018 kwam via een van de OMO-scholen een kansrijk voorstel voor waardengedreven onderwijs onder de aandacht van de werkgroep identiteit: een zogenoemde Burgerschapsestafette. Koers 2023 benadrukt dat leerlingen worden uitgedaagd om verbanden te leggen over de vakken heen. De dialoog als werkvorm speelt bij de Burgerschapsestafette een centrale rol. Leerlingen en docenten gaan een gelijkwaardig gesprek aan en leren om zich in te leven in anderen, de ander te accepteren, eigen meningen en opvattingen te onderzoeken en deze ter discussie te stellen. De dialoog wordt gevoerd aan de hand van onderwerpen, vraagstukken en vraagstellingen die morele dilemma’s bevatten. Het materiaal dat wordt ontwikkeld kan worden gezien als inspiratiemateriaal. Hoe het in de les wordt toegepast, staat vrij. De overtuiging hierbij is dat de invalshoeken binnen de bestaande lesprogramma’s genoeg ruimte bieden om de nieuwsgierigheid en het inlevingsvermogen van leerlingen te activeren. Het inspiratiemateriaal geeft vorm aan de eisen die de inspectie stelt aan goed burgerschapsonderwijs en wordt voorzien van passende werkvormen. De Burgerschapsestafette is bedoeld voor alle afdelingen. Er wordt inspiratiemateriaal ontwikkeld voor leerlingen van praktijkonderwijs tot gymnasium.

In 2018 is een projectgroep gevormd om de Burgerschapsestafette verder vorm te geven, bestaande uit vijf docenten van vier verschillende scholen met een divers onderwijsaanbod. Op deze scholen is tot halverwege 2020 een pilotfase gedraaid. In september 2020 is de Burgerschapsestafette geïntroduceerd op alle scholen binnen de vereniging en vanaf november 2020 is ook de database met inspiratiemateriaal aan de hand van morele dilemma’s online. De database is te vinden op burgerschapsestafette.com.
Op de scholen binnen de vereniging zijn verschillende burgerschapsambassadeurs aangesteld. Zij enthousiasmeren collega’s op de scholen om de Burgerschapsestafette in hun lessen te gebruiken en ontwikkelen samen met collega’s nieuw inspiratiemateriaal waar ook andere scholen gebruik van kunnen maken. Op deze manier wordt het stokje continue doorgegeven door de vereniging heen.  

Het project wordt financieel ondersteund door een externe subsidieverstrekker voor 50% van de investeringen. Aan deze subsidieverstrekker wordt periodiek verantwoording afgelegd.