Ontwikkeling leiderschapsprogramma

Eén van de koerspijlers binnen Koers 2023 is ‘effectief leiderschap binnen de school’. In de afgelopen jaren is vanuit deze pijler een traject voorbereid waarmee (toekomstig) leiders de kans krijgen om hun expertise verder te ontwikkelen en in te zetten. Het traject past tevens binnen de bredere ambitie om het totale aanbod voor opleidingsmogelijkheden voor medewerkers te vergroten en daarmee een breed leerlandschap te creëren.

In het verslagjaar is het projectplan voor het Leiderschapsontwikkeltraject (LOT) opgesteld en zijn de bouwstenen voor het traject beschreven. Het Leiderschapsontwikkeltraject is een ontwikkel- en scholingsprogramma van 18 maanden voor medewerkers met de potentie en ambitie om op termijn een functie als rector/algemeen directeur te vervullen. Het is een traject voor en door collega’s. Dit betekent dat niet alleen deelnemers zich ontwikkelen, maar ook de organisatie zich ontwikkelt. Rectoren/directeuren spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en de uitvoering van het traject.

In december is de brochure voor het traject gepubliceerd en is de werving van deelnemers gestart. Een eerste leergang met 16 deelnemers start in september 2021.