Lerarenregister/Lerarenportfolio

Sinds 1 augustus 2017 is het beroep van leraar wettelijk beschermd door de Wet beroep leraar. Met deze wet worden de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening door de leraar gewaarborgd. Onderdeel van deze wet was de invoering van een verplicht lerarenregister.  

In 2019 is aangegeven dat de ministers van Onderwijs in deze regeerperiode geen werk meer gaan maken van het verplichte lerarenregister. Als reden is genoemd dat het register in zijn huidige vorm niet van, voor en door alle leraren is en kan zijn. Het vrijwillige onderdeel Lerarenportfolio gaat wel door om daarmee leraren te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Dit portfolio is vrijwillig te gebruiken en is eigendom van de leraar zelf. De naam lerarenregister is daarom vervangen door Lerarenportfolio.  

De gegevensaanlevering van schoolbesturen blijft intact. Scholen kennen nu een verplichting om een bekwaamheidsdossier bij te houden. Met de nieuwe koers van het Lerarenportfolio wordt het ook mogelijk voor scholen om ervoor te kiezen om de professionele ontwikkeling alleen bij te houden in het Lerarenportfolio. Daarmee vervalt de verplichting voor de werkgever om een bekwaamheidsdossier bij te houden. Besloten is voor deze mogelijkheid te kiezen. Doorslaggevend hierin is het uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van het portfolio bij de werknemer ligt. Tevens sluit deze optie aan bij landelijk ingezet beleid.  

Op dit moment worden alle gegevens van onze docenten aangeleverd in het Lerarenportfolio. De docent kan in het portfolio zelf zijn bekwaamheid bijhouden of contact zoeken met andere docenten. Er zit geen kwalitatieve toets achter de professionaliseringsactiviteiten. Alle activiteiten kunnen worden geregistreerd.