Script!

‘Leren van en met elkaar’ is een hoeksteen van de onderwijskundige visie in Koers 2023. Delen van kennis is daarbij onmisbaar. Met Script! biedt vereniging OMO een digitaal platform voor het delen van inzichten uit en opbrengsten van praktijkonderzoek; van docenten en onderzoekers, voor docenten en onderzoekers.

Er zijn zes publicatierubrieken

  • Script! Publicaties - Schoolgebonden onderzoek en artikelen over academische opleidingsscholen. Deze rubriek geeft ruimte aan

    • onderzoeksartikelen over de eigen lespraktijk;

    • verslagen over onderzoeksmatige activiteiten van de academische opleidingsscholen.

  • Script! Talks - In maximaal acht minuten vertelt een docent of onderzoeker wat collega’s kunnen hebben aan zijn of haar onderzoek

  • Script! Student Talks - Als leerling leer je ook onderzoek doen. In de Student-Talks presenteren leerlingen hun onderzoek

  • Script! Interview - Docenten vertellen hun persoonlijk verhaal; wat motiveert en beweegt hen in het doen van praktijkonderzoek.

  • Script! Dialoog - Experts in gesprek over een actueel thema.

  • Script! Themabundel - Een aantal artikelen rond een thema is samengebracht in speciale bundel.

De redactie bestond in het verslagjaar uit Rian Aarts (Tilburg University), Marieke Thurlings (Technische Universiteit Eindhoven) en vanuit de vereniging uit Jos Hulsker (tot maart 2020), Karin Derksen (coördinatie), Ramon Groenendijk (docentonderzoeker en docent Nederlands op het Zwijsen College Veghel), Astrid Smidt, Joke Schaap en Yolanda Boerenkamp.
De redactie werd ondersteund door twee externe tekstschrijvers en interviewers.

Het afgelopen jaar was er minder activiteit op Script! Inmiddels is het aantal publicaties weer toegenomen en wordt een gestage groei in het aantal gebruikers verwacht.