Flexibele arbeid

OMO-scholen hebben de behoefte om snel, betrouwbaar en betaalbaar tijdelijke vacatures voor bevoegd en passend onderwijzend personeel in te vullen. Dit geldt vooral bij uitval van personeel. Als gevolg van de krappe onderwijsarbeidsmarkt is het voor scholen vooral gedurende het schooljaar bij tijdelijke vacatures voor steeds meer vakken lastig bevoegde docenten te vinden.

De stuurgroep flexibele arbeid richt zich op twee thema’s die met elkaar samenhangen:

  1. Betere invulling van tijdelijke vacatures door interne mobiliteit

  2. Voorbereiden van een aanbesteding van inleenarbeid

Nadat in 2019 duidelijk werd dat een vervangingspool voor de vereniging te complex en financieel risicovol bleek, heeft de stuurgroep in 2020 uitgezocht wat andere mogelijkheden zijn om interne mobiliteit bij tijdelijke vacatures te verbeteren. Het plan om een ‘digitaal dynamisch portaal voor mobiliteit’  te ontwikkelen, is besproken met de penvoerders van de RAP-regio’s. In RAP-regio’s werken VO-besturen, mbo-besturen en opleidingsinstituten samen aan de ‘regionale aanpak van het personeelstekort’ (RAP). Door samen te werken met de partners uit de RAP-regio’s kan bestuuroverstijgende mobiliteit verder verkend worden.

Hiernaast zijn voorbereidingen getroffen voor een aanbesteding voor inleenarbeid. Deze aanbesteding wordt, op basis van de gemaakte aanvullende afspraken met de partners in het lokaal cao-overleg, in 2021 verder opgepakt.