Bijlage 1. Organisatie Ons Middelbaar Onderwijs

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kent drie organen: de ledenraad, de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. In onderstaand schema zijn de onderlinge samenhangen weergegeven.

Schoolleiders

Alle schoolleiders van de vereniging zijn in algemene dienst. Op 1 januari 2021 waren zij verbonden aan de volgende scholen:

·

2College

de heer Leon Spaan

·

Baanderherencollege

mevrouw Emmeken van der Heijden (wnd.directeur)

·

Bossche Vakschool/Van Maerlant

mevrouw Fleur Cerini

·

De Nieuwste School

mevrouw Marieke van den Hurk

·

Eckartcollege

mevrouw Claire Arts

·

Elzendaalcollege

mevrouw Lisette Verstegen (wnd.rector)

·

Gymnasium Beekvliet

mevrouw Carla Faassen

·

Instelling VO Deurne

mevrouw Elke Oegema

·

Jacob-Roelandslyceum

mevrouw Emmeken van der Heijden (wnd.rector)

·

Jeroen Bosch College

mevrouw Marjo van IJzendoorn

·

Kwadrant Scholengroep

mevrouw Nynke Gerritsma

·

Maaslandcollege

de heer Ivo Vis

·

Maurick College

de heer Ben van den Anker

·

Merletcollege

mevrouw Iedje Heere

·

Metameer

mevrouw Berita Cornelissen

·

Mill Hill College

de heer Ard van Aken

·

Munnikenheide College

mevrouw Wilma Scholtes (wnd.directeur)

·

OMO Scholengroep Bergen op Zoom

de heer Titus Frankemölle

·

OMO Scholengroep De Langstraat

de heer Edwin Verlangen

·

OMO Scholengroep Helmond

de heer Paul Metzemaekers

·

OMO scholengroep Tongerlo

mevrouw Marjolein de Leeuw

·

Rodenborch-College

mevrouw Marjo van IJzendoorn

·

Roncalli Scholengemeenschap

mevrouw Barbara Baelemans (a.i.)

·

Rythovius College

mevrouw Marleen van den Hurk

·

Scholengroep Het Plein

mevrouw Corinne Sebregts

·

Scholengemeenschap Were Di

de heer Edward de Gier

·

Sint-Janslyceum

de heer Jean Wiertz

·

Sint-Odulphuslyceum

de heer Frans Claassens

·

Sondervick College

mevrouw Monique van Roosmalen

·

Theresialyceum

mevrouw Cisca Zweers

·

Van Maerlantlyceum

mevrouw Emmeken van der Heijden

·

Varendonck College

mevrouw Irma van Nieuwenhuijsen

·

VO Veghel

mevrouw Anita O’Connor

Ledenraad

Voor de samenstelling van de ledenraad, alsmede het verslag van de activiteiten in 2020 wordt verwezen naar het 'Verslag ledenraad'.

Raad van Toezicht

Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht, alsmede het verslag van de activiteiten in 2020 wordt verwezen naar het 'Verslag Raad van Toezicht'.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Voor de samenstelling van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, alsmede het verslag van de activiteiten in 2020 wordt verwezen naar het ‘Verslag gemeenschappelijke medezeggenschapsraad'.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het bevoegd gezag van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en bestaat uit twee statutaire leden. Daarnaast is een ambtelijk secretaris aangesteld. De voorzitter van de Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht voor het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid.

De raad van bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • de heer Jos Kusters, voorzitter

  • mevrouw Yvonne Kops, lid

Ambtelijk secretaris van de Raad van Bestuur is Rob van Eijck. Hij is tevens algemeen directeur van het OMO-bureau.

Bureau Ons Middelbaar Onderwijs

Het OMO-bureau is de interne serviceorganisatie van de vereniging. Het OMO-bureau ondersteunt de Raad van Bestuur en de scholen. Algemeen directeur in 2020 is de heer Rob van Eijck, concerncontroller is de heer Patrick van Rossum. Voor een beschrijving van de ontwikkelingen en activiteiten van het OMO-bureau in 2020 wordt verwezen naar het 'Verslag Bureau Ons Middelbaar Onderwijs'.

Klachtencommissie

De vereniging heeft een klachtencommissie ingesteld voor de klachtenregeling en de regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie. De commissie integriteitsvraagstukken (op basis van de klokkenluidersregeling) vormt een personele unie met de klachtencommissie. De samenstelling van de klachtencommissie is gerelateerd aan de aard van haar werkzaamheden: zij bestaat uit twee voormalige schoolleiders, twee artsen/psychologen en vier juristen, onder wie de voorzitter en de vicevoorzitter.

De samenstelling van de klachtencommissie was in 2020 als volgt:

  • de heer drs. H.M. Claessen

  • de heer mr. F.J.G.M. de Hommel (vice-voorzitter)

  • de heer mr. F Lathouwers (vanaf 1 juni 2020)

  • mevrouw dr. M.E.T. van den Muijsenbergh

  • de heer P. van der Poel

  • mevrouw drs. Y. Siebelink

  • de heer mr. S. Sonke

  • de heer prof. mr. P.J.J. Zoontjens (voorzitter)

Vertrouwenspersoon integriteit is de heer prof. dr. H.P.J. Witte.