2020: Evenwicht?

Wie had kunnen bevroeden dat 2020 een jaar zou worden dat ons uit evenwicht zou brengen en op vele manieren zou verrassen, in positieve en negatieve zin? Een pandemie met lockdown, geen Centraal Examen, leerlingen die thuis op afstand digitale lessen volgen, vergaderingen digitaal in Teams, extra miljoenen vanuit het ministerie, 17 miljoen virologen, honderdduizenden ouders die thuis les gingen geven en een OMO coronacrisisteam dat ruim 50 (!) corona-updates verzond aan de schoolleiders over de coronamaatregelen die invloed hadden op het onderwijs. Een hele lijst die bij lange na niet compleet is.

Dat verstoorde evenwicht had logischerwijs implicaties voor ons welbevinden (leerlingen, ouders, medewerkers en onszelf). Velen hebben zich ontheemd gevoeld. Tegelijkertijd heeft het gezorgd voor een houding van ‘de schouders eronder en aan de slag’, want onze leerlingen en onze collega’s laten we niet in de steek! We helpen elkaar en zijn er voor elkaar. We hebben ontzettend hard gewerkt met z’n allen.

2020 heeft ons evenwicht verstoord, maar wij zijn daardoor niet uit balans geraakt, integendeel. Wij allemaal - medewerkers op de scholen en op het OMO-bureau - hebben laten zien dat we wendbaar zijn en er alles aan hebben gedaan om onze leerlingen onderwijs te blijven bieden. Speciale aandacht is daarbij gegaan naar de kwetsbare leerlingen. Het merendeel van de leerlingen heeft echt veel geleerd. Bijvoorbeeld hoe belangrijk het is om samen met je vrienden bij elkaar te kunnen zijn, dat goed plannen heel belangrijk is en dat je zelf verantwoordelijkheid moet nemen voor je eigen leren en leven. Ouders complimenteren de scholen met de zeer correcte wijze van communiceren. En onderzoeken van de inspectie laten nog steeds zien dat alle scholen binnen onze vereniging een voldoende oordeel hebben. En ten slotte: Er is meer respect voor het leraarschap ontstaan.

Na 2020 is veel niet meer hetzelfde. Deze verstoring van het evenwicht vraagt om een nieuwe balans. Ondanks al het crisismanagement zijn we niet gestopt met nadenken over hoe we ons onderwijs steeds beter kunnen maken. Elke school is daar iedere dag mee bezig. Tegelijkertijd willen we de kracht van onze vereniging nog sterker benutten. Dat willen we doen door het programma ‘Bewegen in Balans’ dat, naast Koers 2023, in 2021 extra accenten aanbrengt in het samenwerken binnen onze vereniging.

Alles bij elkaar heeft 2020 ons veel gebracht. Vooral het vertrouwen dat als we uit evenwicht worden gebracht, we ons samen inzetten om het onderwijs te continueren met het welbevinden van de leerlingen en de medewerkers steeds in het vizier. En we zijn onze ontwikkelambities ook niet uit het oog verloren. Zo ontstaat er een nieuwe balans met nieuwe werkwijzen en inzichten.

Voor 2021 is dat een vertrouwenwekkend uitgangspunt, de coronacrisis is immers nog niet voorbij. Voor Jos Kusters en Rob van Eijck (directeur OMO-bureau/ambtelijk secretaris Raad van Bestuur) was dit het eerste jaar bij de vereniging. Voor hen en Yvonne Kops blijft dit een onvergetelijk jaar: "Als Raad van Bestuur hebben we mogen ervaren wat een mooie vereniging we zijn. We hebben dan ook alle vertrouwen in de (nabije) toekomst."

De Raad van Bestuur kijkt in een interview terug op 2020 en blikt vooruit op het jaar dat voor ons ligt.

Dank aan allen voor jullie fantastische bijdrage aan goed onderwijs.

Jos Kusters en Yvonne Kops
Raad van Bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs