HD-programma rectoren/algemeen directeuren

Sinds enkele jaren wordt door de rectoren/algemeen directeuren van de vereniging een Human Developmentprogramma (HD-programma) gevolgd. Basis van dit programma is de beschrijving van de ideale OMO-rector. In een vastgesteld archetype is gekeken naar de kwaliteiten waarover elke rector/algemeen directeur zou moeten beschikken. De kwaliteiten zijn gedefinieerd in zes dimensies.

Een rector is een:

  • (onderwijskundig) visionair;

  • authentiek leider;

  • ambassadeur van de school;

  • ondernemer;

  • mensenmens;

  • goede collega.

In een woordenschilderij zijn de zes dimensies weergegeven.

In alle functieprofielen voor nieuwe rectoren/algemeen directeuren wordt deze beschrijving meegenomen.

Ontwikkelingen in 2020

In het verslagjaar zijn er zeven vacatures voor de functie van rector/algemeen directeur ingevuld; zes vacatures door externe kandidaten en één vacature door een interne kandidaat. Vijf vacatures zijn ontstaan vanwege pensionering van zittende rectoren/directeuren

In 2020 is voor zes rectoren/algemeen directeuren het HD-programma geëvalueerd. In gesprekken van de Raad van Bestuur met de schooldirectie en een delegatie van de medezeggenschapsraad is teruggekeken naar het functioneren van de rector/algemeen directeur. Vooruitkijkend zijn prioriteiten voor de komende jaren aan de orde geweest en de te verwachten rol hierin van de rector/algemeen directeur. Samen met de zelfevaluatie is hieruit de persoonlijke agenda voor de komende jaren vastgesteld.

Verder is, in navolging van het aangepaste introductieprogramma voor rectoren/algemeen directeuren, het HD-programma uitgebreid: toevoegingen aan het programma zijn het startgesprek met nieuwe schoolleiders en het exitgesprek met vertrekkende schoolleiders.