Bijlage 3: Toezichtarrangementen onderwijsinspectie

Onderstaande tabel geeft de arrangementen per locatie weer voor de per 31 december 2020 toegekende toezichtarrangementen.
Legenda

  • G Goed

  • B/V Basisarrangement / voldoende

  • O Aangepast toezichtarrangement ‘onvoldoende’ (voorheen ‘zwak’)

  • ZZ Aangepast toezichtarrangement ‘zeer zwak’

Naam school/vestiging

pro

vmbo-b

vmbo-k

vmbo-g/t

havo

vwo

 

2College

       

Cobbenhagenlyceum

    

B

B

 

Cobbenhagenmavo

   

B

   

Durendael

 

B

B

B

B

B

 

Jozefmavo

   

B

   

Ruivenmavo

   

B

   

Baanderherencollege pro

B

      

Baanderherencollege vmbo

 

B

B

B

   

Bossche Vakschool

       

Bossche Vakschool

 

B

B

    

Van Maerlant

  

B

B

   

De Nieuwste School

   

B

B

B

 

Eckartcollege

       

Eckartcollege

   

G

G

G

 

Nuenens College

 

B

B

B

   

Elzendaalcollege

       

Boxmeer

   

B

B

B

 

Gennep

 

B

B

B

   

Gymnasium Beekvliet

     

G

 

IVO-Deurne

       

Alfrinkcollege

   

B

   

Hub van Doornecollege

 

B

B

    

Peellandcollege

    

B

B

 

Sprongcollege

B

      

Jacob-Roelandslyceum

    

B

B

 

Jeroen Bosch College

   

B

B

B

 

Kwadrant Scholengroep

       

Cambreur College

 

B

B

B

B

B

 

Hanze College

 

B

B

B

   

Maaslandcollege

   

B

B

B

 

Maurick College

 

B

B

B

B

B

 

Merletcollege

       

Cuijk

 

B

B

B

B

B

 

Grave

 

B

B

B

B

  

Mill

 

B

B

B

   

Metameer

       

Jenaplan Boxmeer

 

B

B

V

   

Stevensbeek

    

B

B

 

Mill Hill College

   

B

B

B

 

Munnikenheide College

       

Etten-Leur

 

B

B

B

   

Rucphen

 

B

B

B

   

OMO SG Bergen op Zoom

       

Mollerlyceum

    

B

B

 

’t R@velijn

 

B

B

G

   

ZuidWesthoek College

 

B

B

B

   

OMO SG De Langstraat

       

d'Oultremontcollege

   

B

B

B

 

Dr. Mollercollege

    

B

B

 

Van Haestrechtcollege

 

B

B

B

   

Walewyc

   

G

   

OMO SG Helmond

       

Carolus Borromeus College

   

B

B

B

 

Dr.-Knippenbergcollege

   

G

B

G

 

Praktijkschool Helmond

B

      

Vakcollege Helmond

 

B

B

    

OMO SG Tongerlo

       

Da Vinci College

B

B

B

    

Gertrudiscollege

   

B

B

B

 

Norbertus Gertrudis Lyceum

    

B

B

 

Roncalli Scholengemeenschap

   

B

B

B

 

Rodenborch-College

   

B

B

B

 

Rythovius College

   

B

B

B

 

Scholengroep Het Plein

       

Aloysius De Roosten

   

B

   

Antoon Schellenscollege
(alleen onderbouw)

       

Helder havo/vwo

    

B

V

 

Praktijkschool Eindhoven

B

      

Sint-Joriscollege

   

B

B

B

 

Vakcollege Eindhoven

 

B

B

    

Scholengemeenschap Were Di

 

B

B

B

B

B

 

Sint-Janslyceum

   

B

B

B

 

Sint-Odulphuslyceum

    

B

B

 

Sondervick College

 

B

B

B

V

B

 

Theresialyceum

    

B

B

 

Van Maerlantlyceum

    

B

B

 

Varendonck College

       

Asten

    

B

B

 

Someren

B

B

B

B

   

VO Veghel

       

Fioretti College

G

G

G

G

   

Zwijsen College Veghel

    

G

G

 

Totaal goed

1

1

1

5

2

4

14

Totaal voldoende

6

24

25

37

33

31

156

Totaal onvoldoende

0

0

0

0

0

0

0

Totaal zeer zwak

0

0

0

0

0

0

0

Totaal opleidingen

7

25

26

42

35

35

170