Diversiteit en inclusie

De vereniging stimuleert het benutten van diversiteit en inclusie. Zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel talenten. Juist deze verscheidenheid leidt bij samenwerking tot creatievere oplossingen, ideeën en inzichten.

Lees meer ›Diversiteit en inclusie

Activiteiten in 2020

Het diversiteitsbeleid richt zich binnen de vereniging op diversiteit in de volle breedte. Dit komt ook tot uiting in de verschillende manieren waarop kennis en vaardigheden op dit thema gedeeld worden.

Lees meer ›Activiteiten in 2020

Resultaten en kengetallen 2020

De vereniging streeft naar een evenredige verdeling van mannen en vrouwen in de organisatie. Voor de gehele vereniging is het percentage vrouwen gegroeid naar 56,5% (gemeten in personen).

Lees meer ›Resultaten en kengetallen 2020