Huisvestingsprojecten

Ontwikkelingen bouwmarkt

Na een overspannen bouwmarkt in 2019, is in 2020 sprake van een voorzichtige stabilisatie. Vastgestelde budgetten voor lopende projecten worden periodiek tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast op de huidige marktsituatie. De binnen de vereniging gehanteerde normbedragen zijn herijkt en op de marktsituatie aangepast.

Het belang van het selecteren van de juiste ontwerpende en uitvoerende partijen blijft echter aan de orde. In selectieprocedures is de ervaring nog steeds dat minder partijen dan voorheen zich inschrijven voor projecten. In de huidige markt kiezen uitvoerende partijen liever voor zekerheid in een project dan complexiteit.

De maatregelen door Covid-19 hebben over het algemeen geen negatieve gevolgen voor de lopende projecten opgeleverd. Los van een enkele vertraging op de levering van materialen, zijn er geen projecten stilgevallen of vertraagd. Ongewis is nog welk effect de subsidies voor investeringen in klimaat hebben op de marktsituatie. Met name bij installateurs en adviesbureaus in die branche zal de vraag toenemen.

Bouwprojecten

In 2020 zijn bij een aantal projecten verdere stappen richting nieuwe onderwijshuisvesting gezet. Zo worden huisvestingsinitiatieven concreet in Someren (unilocatie Varendonck-College), Eindhoven (Sint-Joriscollege en Helder havo/vwo), Kaatsheuvel (Van Haestrechtcollege), Drunen (d’Oultremontcollege) en Tilburg (De Nieuwste School).

Bij een aantal projecten werden de eerste stappen in de uitvoering gezet. Ontwerpende partijen werden geselecteerd voor huisvestingsprojecten in Eindhoven (Van Maerlantlyceum), Deurne (nieuwbouw Alfrinkcollege en Sprongcollege) en Roosendaal (Norbertus Gertrudis Lyceum).

Daadwerkelijk gebouwd wordt er inmiddels in Sint-Michielsgestel (Gymnasium Beekvliet) en Roosendaal (Norbertus Gertrudis Mavo). De uitbreiding van het Maurick College in Vught werd in 2020 opgeleverd en in gebruik genomen.

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de lopende bouwprojecten met bijbehorende investeringssom. Voor de financiering is daarbij een onderscheid gemaakt tussen gemeenten met en gemeenten zonder een overeenkomst tot doordecentralisatie en de herkomst van de budgetten. Voor de projecten binnen het kader van doordecentralisatie dient opgemerkt te worden dat vanuit de betreffende scholen een structurele bijdrage in de vorm van een jaarlijks bedrag per leerling wordt geleverd.

School

Project

Gemeente

Raming

Taakstellend budget

 

Doorde- centralisatie

Vermogens- beslag scholen

IVO Deurne

Vervangende nieuwbouw

Deurne

 

13.500

 

13.500

 

Jeroen Bosch College/ Rodenborch-College

Nieuwbouw

's Hertogenbosch

 

40.900

 

40.900

 

Bosche
Vakschool

Vervangende nieuwbouw

's Hertogenbosch

 

20.500

 

20.500

 

Van Maerlant

Vervangende nieuwbouw

's Hertogenbosch

 

14.900

 

14.900

 

Varendonck-
College

Vervangende nieuwbouw Asten

Asten

 

7.200

 

5.800

1.400

Gymnasium
Beekvliet

Uitbreiding en grootschalige
renovatie

Sint-
Michielsgestel

 

8.000

 

8.000

 

OMO SG
Tongerlo

Renovatie Vincentiusmavo

Roosendaal

 

7.000

 

7.000

 

OMO SG
Tongerlo

Unilocatie Norbertuslyceum en
Gertrudiscollege

Roosendaal

 

20.800

 

20.800

 

Maurick College

Terreininrichting/nieuwbouw
poortgebouw

Vught

 

3.971

 

3.971

 

OMO SG
Helmond

Nieuwbouw in het
stadion/praktijkschool

Helmond

 

5.500

 

5.500

 

OMO SG
Helmond

Huisvesting Knippenbergcollege

Helmond

 

21.000

 

21.000

 
    

163.271

 

161.871

1.400

Tabel: Projecten waar sprake is van doordecentralisatie (bedragen x € 1.000)

School

Project

Gemeente

Raming

Taakstellend budget

 

Gemeente / provincie

Vermogens- beslag
scholen

Van Maerlant-
lyceum

Renovatie

Eindhoven

 

21.300

 

20.200

1.100

SG Kwadrant

Aanpassing huisvesting

Dongen

 

16.294

 

13.794

2.500

Varendonck
College

IHP Someren

Someren

7.200

  

7.200

 

SG Het Plein

Nieuwbouw Helder

Eindhoven

2.600

  

2.400

200

SG Het Plein

Sportvoorziening

Eindhoven

2.500

  

2.500

 

SG Het Plein

Vervangende nieuwbouw
Antoon Schellens

Eindhoven

500

  

500

 

SG Het Plein

Vervangende nieuwbouw
Sint-Joriscollege

Eindhoven

28.500

  

27.200

1.300

Diverse scholen

Plaatsing zonnecellen

 

5.075

  

5.075

 
   

46.375

37.594

 

78.869

5.100

Tabel: Projecten waar geen sprake is van doorcentralisatie (bedragen x € 1.000)