Pilot werkplezier

In samenwerking met TNO is in het schooljaar 2019-2020 de Pilot werkplezier – een systematische aanpak van werkdruk - gestart. Op basis van literatuuronderzoek heeft TNO een systematische aanpak voor werkdruk ontwikkeld. Deze aanpak wordt op vier pilotscholen toegepast. TNO traint een aantal trajectbegeleiders in het kunnen begeleiden van deze trajecten op de pilotscholen. Als de aanpak een succes blijkt, kan deze aanpak in de toekomst worden toegepast op meerdere scholen. 

De oorspronkelijke planning was om de pilot aan het eind van het schooljaar 2019-2020 af te ronden en vervolgens te evalueren. Als gevolg van de Covid-19 maatregelen heeft dit proces echter vertraging opgelopen. De looptijd van de pilot is verlengd tot en met eind 2020, waarna het project in 2021 wordt geëvalueerd.