Ziekteverzuim

Verzuimpercentage

Het verzuimpercentage voor de totale vereniging OMO was in 2020 5,01%. Dit is nagenoeg gelijk aan het verzuimpercentage van 2019 (5,04%)

Grafiek: Percentage ziekteverzuim

Ziekmeldingsfrequentie

In 2020 was de ziekmeldingsfrequentie voor de totale vereniging 1,04 (in 2019 was dit 1,31). Dit kengetal drukt uit hoeveel ziekmeldingen er per fte zijn gedaan.

Percentage nulverzuim

Het percentage nulverzuim voor de totale vereniging was 43,62% (in 2019 was dit 39,72%). Dit kengetal drukt uit welk percentage van de medewerkers niet afwezig is geweest als gevolg van ziekteverzuim in de periode.

Gemiddelde verzuimduur

De gemiddelde verzuimduur in dagen voor de totale vereniging was 23,03 (in 2019 was dit 16,34).