Huisvestingslasten

Huisvestingslasten

2020

begroting
2020

2019

Huur

2.684

2.787

2.891

Verzekeringen

753

711

649

Onderhoud

9.023

8.747

9.338

Energie en water

6.443

6.264

6.400

Schoonmaakkosten

414

315

474

Heffingen

1.939

1.827

1.985

Overige

3.276

3.233

3.719

 

24.532

23.884

25.456

(bedragen x € 1.000)

De huisvestingslasten van 2020 zijn € 0,6 miljoen (2,7%) hoger dan begroot.