Regionale arbeidsmarkten

Sinds 2015 werken scholen binnen regionale arbeidsmarktregio’s intensief samen bij het opstellen van de formatie en het vormgeven van een regionale arbeidsmarkt. Deze samenwerking heeft tot doel binnen een regio actief te werken aan het bevorderen van uitwisseling van personeel door scholen in deze regio’s. Leden van de arbeidsmarktregio’s komen periodiek bij elkaar. Zij bespreken wensen en mogelijkheden van interne kandidaten en matchen deze met vacatures voor het komende schooljaar en de jaren hierop volgend.
Vertrekpunten van deze regio’s zijn:

  • uitgaan van kansen benutten

  • goed werkgeverschap

  • van elkaar leren.

Deze regionale samenwerking is succesvol gebleken en heeft in 2020 tot 45 matches (via de regionale arbeidsmarkt) en 95 overplaatsingen (transacties) geleid. De resultaten worden jaarlijks geëvalueerd. De bevindingen uit de evaluatie gebruiken de regio’s ter verbetering van de regionale samenwerking. De focus wordt daarbij steeds meer op de lange termijn gericht, gebruik makend van de strategische personeelsplanning.