Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten

2020

begroting
2020

2019

Rentebaten

17

-606

7

Rentelasten

-2.595

-2.306

-2.146

 

-2.578

-2.912

-2.139

(bedragen x € 1.000)

Rentelasten

De rentelasten 2019 zijn met € 0,3 miljoen gestegen ten opzichte van 2018 vanwege nieuw afgesloten schatkistleningen.

Onderstaande een overzicht van de rentelasten inzake externe leningen:

Kredietverstrekker

Hoofdsom

Rente

Looptijd

Rentelasten

BNG Bank

45.000

2,99%

2015 t/m 2029

1.086

European Investment bank

60.000

0,43%

2019 t/m 2034

260

Ministerie van Financiën

40.000

1,22%

2015 t/m 2029

441

Ministerie van Financiën

57.500

1,05%

2018 t/m 2048

577

Ministerie van Financiën

7.900

1,06%

2019 t/m 2049

81

Ministerie van Financiën

7.300

0,96%

2019 t/m 2044

67

    

2.512

(bedragen x € 1.000)