Verloop liquiditeitspositie per jaar 2020 t/m 2037

Grafiek: Meerjarenverloop liquiditeit