WNT / Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders (model H)

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Op 1 januari 2016 is de sectorale regeling van het ministerie van OCW vervangen door een systeem van bezoldigingsklassen.

Het aantal complexiteitspunten per criterium is als volgt:

  • Driejaarsgemiddelde van de totale baten per kalenderjaar: 10

  • Driejaarsgemiddelde van het aantal bekostigde leerlingen: 5

  • Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren: 5

Het bezoldigingsmaximum voor vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in 2020 bedraagt met totaal 20 punten (klasse G) € 201.000. Dit geldt naar rato van de omvang en/of de duur van het dienstverband. Voor voorzitters van raden van toezicht ligt het maximum op € 30.150; voor leden op € 20.100.

In onderstaande tabel is de bezoldiging van de bestuurders van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen.

bedragen x 1 €

Jos Kusters

Eugène Bernard

Yvonne Kops

Functiegegevens

Voorzitter

Voorzitter

Lid

Aanvang functievervulling in 2020

1-1

n.v.t.

1-1

Einde functievervulling in 2020

31-12

n.v.t.

31-12

Deeltijdfactor in fte

1,0

n.v.t.

1,0

Dienstbetrekking?

ja

n.v.t.

ja

Bezoldiging 2020

   

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

168.210

n.v.t.

157.219

Beloningen betaalbaar op termijn

21.738

n.v.t.

21.246

Subtotaal bezoldiging

189.948

 

178.465

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

201.000

n.v.t.

201.000

Reden overschrijding bezoldigingsmaximum

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging 2020

189.948

 

178.465

    

Gegevens 2019

   

Aanvang functievervulling in 2019

n.v.t.

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2019

n.v.t.

30-09

31-12

Deeltijdfactor 2019 in fte

n.v.t.

1,0

1,0

Bezoldiging 2018

   

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

n.v.t.

129.548

144.378

Beloningen betaalbaar op termijn

n.v.t.

15.686

20.534

Totale bezoldiging 2019

 

145.234

164.912

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

n.v.t.

145.101

194.000

Totale bezoldiging 2019

 

145.234

164.912

In onderstaande tabel is de bezoldiging van de toezichthouders van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen.

bedragen x 1 €

Theo Camps

Marijke Kral

Bob van Geffen

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Aanvang functievervulling in 2020

1-1

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2020

31-12

30-6

30-6

    

Bezoldiging 2020

   

Totale bezoldiging

11.349

3.049

4.390

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

30.150

9.995

9.995

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Gegevens 2019

   

Aanvang functievervulling in 2019

1-1

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2019

31-12

31-12

31-12

    

Bezoldiging 2019

   

Totale bezoldiging

10.976

5.897

8.780

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

29.100

19.400

19.400

    

bedragen x 1 €

Frank Verhoeven

Harrie Meelen

Barbara Snijder

Functiegegevens

Lid

Lid

Lid

Aanvang functievervulling in 2020

1-1

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2020

31-12

31-12

31-12

    

Bezoldiging 2020

   

Totale bezoldiging

6.097

5.394

4.691

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

20.100

20.100

20.100

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Gegevens 2019

   

Aanvang functievervulling in 2019

1-1

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2019

31-12

31-12

31-12

    

Bezoldiging 2019

   

Totale bezoldiging

5.897

4.537

3.225

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

19.400

19.400

19.400

    

bedragen x 1 €

Wilma de Koning

Hans Junggeburt

Eddy Vaassen

Functiegegevens

Lid

Lid

Lid

Aanvang functievervulling in 2020

1-7

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2020

31-12

31-12

30-6

    

Bezoldiging 2020

   

Totale bezoldiging

2.459

5.490

3.049

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

10.105

20.100

9.995

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Gegevens 2019

   

Aanvang functievervulling in 2019

n.v.t.

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2019

n.v.t.

31-12

31-12

    

Bezoldiging 2019

   

Totale bezoldiging

n.v.t.

5.490

5.897

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

n.v.t.

19.400

19.400

    

bedragen x 1 €

Joke Snippe

Paul van Geest

 

Functiegegevens

Lid

Lid

 

Aanvang functievervulling in 2020

1-7

1-7

 

Einde functievervulling in 2020

31-12

31-12

 
    

Bezoldiging 2020

   

Totale bezoldiging

3.689

3.689

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

10.105

10.105

 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

 
    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

 
    

Gegevens 2019

   

Aanvang functievervulling in 2019

n.v.t.

n.v.t.

 

Einde functievervulling in 2019

n.v.t.

n.v.t.

 
    

Bezoldiging 2019

   

Totale bezoldiging

n.v.t.

n.v.t.

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

n.v.t.

n.v.t.

 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.