Balans 2021-2025

Bovenstaande tabel toont de verwachte balans voor de komende jaren op basis van de meerjarenbegroting 2021-2025, de planning van de huisvestingsprojecten en de meerjarenliquiditeitsprognose.

Lees meer ›Balans 2021-2025

Ontwikkeling financiële kengetallen

Het onderstaande overzicht geeft een samenvatting van de financiële kengetallen van 2020 tot en met 2025. Als referentiekader zijn de meest recente interne en externe criteria weergegeven.

Lees meer ›Ontwikkeling financiële kengetallen

Exploitatiebegroting 2021-2025

Deze meerjarenbegroting 2021-2025 is op 2 december 2020 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Lees meer ›Exploitatiebegroting 2021-2025

Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit verschillende scholen verspreid over de provincie Noord-Brabant. Belangrijk uitgangspunt is de manier waarop binnen de organisatie wordt gewerkt; volgens het principe van ‘alles decentraal, tenzij’.

Lees meer ›Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Belangrijkste risico’s en onzekerheden

In maart 2020 heeft Nederland helaas ondervonden wat de impact is van een virusuitbraak op de samenleving. Dit heeft uiteraard ook grote gevolgen binnen onze scholen. De financiële impact is beperkt.

Lees meer ›Belangrijkste risico’s en onzekerheden