Kwaliteitsontwikkeling

Alle scholen van de vereniging werken permanent aan de ontwikkeling van kwaliteit vanuit de ambitie om goed onderwijs te bieden. Dit gebeurt door de kwaliteit te onderzoeken, te verbeteren en te borgen in het schoolbeleid.

Lees meer ›Kwaliteitsontwikkeling

Kwaliteitsontwikkeling en -borging toetsing en examinering

Scholen hebben de verantwoordelijkheid te zorgen voor een goede, procedureel zuivere organisatie van de school- en centrale examens, zodat leerlingen een diploma kunnen halen waarvan de waarde buiten discussie staat.

Lees meer ›Kwaliteitsontwikkeling en -borging toetsing en examinering

Educatief partnerschap

Alle scholen onderhouden net als in voorafgaande jaren samenwerkingsverbanden met het vervolgonderwijs. Er wordt bijvoorbeeld in het vmbo ingezet op samenwerking met het mbo voor het creëren van doorlopende leerlijnen.

Lees meer ›Educatief partnerschap

Bestuursgesprek met inspectie

Eens in de vier jaar doet de Inspectie van het Onderwijs uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn scholen. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter?

Lees meer ›Bestuursgesprek met inspectie

Toezichtarrangementen

De inspectie bezoekt scholen zeker eens per vier jaar. Het kan ook gebeuren dat de inspectie een school bezoekt vanuit een stelselonderzoek zonder dat daar een oordeel uit voortkomt. De inspectie maakt jaarlijks een risicoanalyse.

Lees meer ›Toezichtarrangementen

Kwaliteitsgelden VO en Prestatiebox

Alle scholen ontvangen via de Regeling Prestatiebox vo aanvullende middelen om invulling te geven aan de prioriteiten uit het Sectorakkoord VO voor de komende periode.

Lees meer ›Kwaliteitsgelden VO en Prestatiebox