Klachtencommissie

Ons Middelbaar Onderwijs kent een algemene klachtenregeling, waarin is opgenomen dat klachtbehandeling primair op schoolniveau plaatsvindt.

Lees meer ›Klachtencommissie

Regionale beroepscommissie leerlingenzaken

Naast de algemene klachtenregeling kent Ons Middelbaar Onderwijs een regeling met betrekking tot bezwaar en beroep in leerlingenzaken.

Lees meer ›Regionale beroepscommissie leerlingenzaken

Klokkenluidersregeling

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een klokkenluidersregeling. De regeling richt zich op ouders/leerlingen en medewerkers van de vereniging die een misstand vermoeden en deze melden, met als doel de misstand op te lossen.

Lees meer ›Klokkenluidersregeling