Onderwijstechnologie in het leermiddelenbeleid

Op dit moment hebben de scholen óf een intern leermiddelenfonds óf een extern leermiddelenfonds.

Er is een aanbesteding gestart op gebied van leermiddelen waarin een aantal pijlers belangrijk zijn: flexibiliteit, digitalisering en ontzorging. Al jaren is er een groeiende trend in het gebruik van digitaal leermateriaal. Daarnaast heeft de nieuwe realiteit in het afgelopen jaar ervoor gezorgd dat er nog een grotere vraag is naar digitale leermiddelen. Dit heeft als gevolg dat er meer maatwerk wordt gevraagd van uitgevers en distributeurs en de kwaliteit van leermiddelen steeds belangrijker wordt. Vanzelfsprekend heeft deze verschuiving ook gevolgen voor distributie en de leermiddelketen als geheel.

Onderwijs organiseren is een hele uitdaging en daarvoor is samenwerking nodig. Vandaar dat er structurele contacten zijn met o.a. Kennisnet, SIVON, VO-raad en andere schoolbesturen om kennis en ervaring uit te wisselen rondom leermiddelenbeleid en ontwikkelingen. Met uitgeverijen is er structureel contact om de ontwikkelingen op leermiddelgebied te blijven monitoren.