Activiteiten in 2020

Het diversiteitsbeleid richt zich binnen de vereniging op diversiteit in de volle breedte. Dit komt ook tot uiting in de verschillende manieren waarop kennis en vaardigheden op dit thema gedeeld worden.

  • Het netwerk Diversiteit en inclusie heeft twee regiobijeenkomsten georganiseerd die op twee OMO-scholen hebben plaatsgehad. Deze regiobijeenkomsten werden geleid door Studio Spaak en richtten zich op een interactieve manier op bewustwording op het eigen gedrag (en mindbugs) en het gedrag van de ander.

  • In november 2020 is een webinar over mindbugs met Esther Mollema enthousiast ontvangen. Dit webinar is de opmaat naar een grote live bijeenkomst in 2021, uiteraard als de omstandigheden het toelaten. Esther neemt scholen dan mee in de laatste inzichten hoe je nu echt verschil kunt maken (equality by design) en hoe inclusief leidinggeven werkt.

  • Doordat het netwerk diversiteit en inclusie onder de aandacht brengt bij medewerkers ontstaan op scholen nieuwe initiatieven. Bij een scholengroep in Eindhoven is hierdoor bijvoorbeeld een bovenschools ‘diversiteits- en inclusieoverleg' gestart.

  • In het inkoopprotocol is bepaald dat bij aanvang van elk inkooptraject onderzocht dient te worden of er invulling gegeven kan worden aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hieronder wordt onder andere arbeidsmarktparticipatie verstaan. Bij de aanbesteding schoonmaak is hier invulling aangegeven en ook op bijgestuurd.

  • Op scholen wordt aandacht besteed aan ‘diversiteit en inclusie’. Zo zijn er bijvoorbeeld scholen met actieve LHBTI-groepen en die bewust kansen bieden aan arbeidsgehandicapten.

  • Via schoolplannen, interne nieuwsbrieven, website en jaarverslag wordt in- en extern het belang van diversiteit en inclusie onder de aandacht van de medewerkers gebracht.