NRO onderzoek ‘Burgerschapsonderwijs dat werkt’

Sociale integratie is een belangrijk doel van de socialiserende functie van onderwijs. Bevordering van burgerschap is daarvan onderdeel en een wettelijke taak voor scholen. Het belang van burgerschapsonderwijs en de noodzaak van versterking van de kwaliteit daarvan worden steeds meer gezien. Burgerschap is meetbaar op het niveau van zelfevaluaties (schoolplannen, schoolgidsen, meldcodes, veiligheidsprotocollen, etc.). Om dit meetbaar te maken heeft de Universiteit van Amsterdam een vragenlijst gemaakt in de vorm van een zelfevaluatie instrument (het schoolontwikkelingsmodel). De uitkomsten uit de zelfevaluatie geven sturing aan de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs. Iedere school kan dit instrument gebruiken. Het model is een gevalideerd model van de Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit, de Universiteit van Amsterdam en de Inspectie van het Onderwijs.

Op dit moment nemen negen scholen/scholengroepen deel aan ‘Burgerschapsonderwijs dat werkt’. Het project is gestart met vier deelnemende scholen/scholengroepen. Sinds schooljaar 2020-2021 zijn er, in het kader van een train-de-trainerconstructie, vijf nieuwe scholen/scholengroepen aan toegevoegd. De scholen/scholengroepen die al langer met het zelfevaluatie-instrument (ZEI) werken begeleiden de partnerscholen (de nieuwe scholen/scholengroepen) bij het werken met ZEI.