CAO OMO

In 2020 is er geen overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO OMO als opvolger van de CAO OMO 2018. De CAO OMO 2018 is stilzwijgend verlengd en blijft daarmee van toepassing.

Lees meer ›CAO OMO

Pilot werkplezier

In samenwerking met TNO is in het schooljaar 2019-2020 de Pilot werkplezier – een systematische aanpak van werkdruk - gestart. Op basis van literatuuronderzoek heeft TNO een systematische aanpak voor werkdruk ontwikkeld.

Lees meer ›Pilot werkplezier

Lerarenregister/Lerarenportfolio

Sinds 1 augustus 2017 is het beroep van leraar wettelijk beschermd door de Wet beroep leraar. Met deze wet worden de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening door de leraar gewaarborgd.

Lees meer ›Lerarenregister/Lerarenportfolio

Personeel in kerncijfers

Deze paragraaf toont de grafische weergave van een aantal personele kengetallen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2020.

Lees meer ›Personeel in kerncijfers

Ziekteverzuim

Het verzuimpercentage voor de totale vereniging OMO was in 2020 5,01%. Dit is nagenoeg gelijk aan het verzuimpercentage van 2019 (5,04%)

Lees meer ›Ziekteverzuim