Inkoopstrategie OMO

Inkoop zorgt ervoor dat een organisatie kan beschikken over die producten en diensten die een antwoord vormen op de (inkoop)vraag, tegen aantrekkelijke condities en geringe risico’s. Ieder jaar wordt er binnen de vereniging voor grofweg 80 miljoen euro uitgegeven aan de inkoop van producten en diensten. De inkoopstrategie bevat een plan dat is gericht op de realisatie van de lange -en korte termijndoelstellingen. Het is een vertaling van het algemene beleid naar inkoopuitgangspunten en procedures, het inkoopbeleid, het naleven van wet- en regelgeving en het inkoopproces.