ICT in de bedrijfsvoering

In 2020 maakte het online lesgeven en het digitaal samenwerken plotseling haar intrede door corona. Afgelopen jaar stond in het teken van continuering en uitbreiding hiervan: hybride vormen verschenen, combinaties van online en op locatie. De versnelling van deze ontwikkelingen vraagt meer van de digitale vaardigheden en infrastructuur. In 2021 zijn veel van de scholen voorzien van breedbandige Veilig Internet verbindingen, zodat in het onderwijs (zowel online als op locatie) betrouwbaar en op een veilige manier les kan worden geven.

Door toenemende dreigingen is er meer aandacht voor informatiebeveiliging. Regelmatig zijn er berichten in het nieuws van grootschalige incidenten (bijvoorbeeld met gijzelsoftware) bij allerlei organisaties. Ook dit gaat onderwijsinstellingen niet voorbij. De vereniging zet daarom, met het project 'Intensiveringsprogramma Informatiebeveliiging' (IPIB), in op het vergroten van de weerbaarheid tegen deze bedreigingen om zo de continuïteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. Het project is in het verslagjaar voorbereid en gaat in januari 2022 van start.

In 2021 is onder de vlag van Digikoers 2023 ingezet op het verder ontwikkelen van een gezamenlijke ICT-omgeving en is Roncalli Scholengemeenschap toegetreden. De komende jaren is de ambitie om deze omgeving verder uit te breiden en meerdere scholen aan te sluiten, waarbij ze hun eigen identiteit behouden. Digikoers 2023 is de digitale vertaling van de Koers 2023 en bevat richtinggevende uitspraken over belangrijke ICT-ontwikkelingen voor de vereniging.

ICT-ontwikkelingen gaan snel, het bijhouden van de noodzakelijke kennis en verdere kennisontwikkeling wordt lastiger. Het afgelopen jaar is ingezet op kennisdeling op ICT-gebied tussen de scholen onderling. Dit krijgt ook de komende jaren veel aandacht.