Burgerschapsonderwijs

Naast goed onderwijs geeft de vereniging vorm aan goed menszijn, goed leven en goed handelen. Dit zijn de pijlers uit Koers 2023 en daarom ook de reden dat OMO nadrukkelijk aandacht geeft aan burgerschapsonderwijs.

Lees meer ›Burgerschapsonderwijs

Kennisnetwerk Burgerschapsonderwijs

In 2021 is een kennisnetwerk burgerschapsonderwijs opgericht. Dit kennisnetwerk heeft als doel alle collega’s, die vorm geven aan het burgerschapsonderwijs op hun scholen, met elkaar te verbinden en te inspireren.

Lees meer ›Kennisnetwerk Burgerschapsonderwijs

De Burgerschapsestafette

Op basis van een initiatief rondom waardengedreven onderwijs is in 2018 het project ‘Burgerschapsestafette’ van start gegaan. Het streven van de Burgerschapsestafette is om vorm te geven aan breed gedragen burgerschapsonderwijs over de leerjaren en vakken heen.

Lees meer ›De Burgerschapsestafette

Burgerschap Meten

Met het meetinstrument Burgerschap Meten kunnen scholen zicht krijgen op de burgerschapscompetenties en het burgerschapsgedrag van hun leerlingen.

Lees meer ›Burgerschap Meten

Zelfevaluatie-instrument

De uitkomsten uit de zelfevaluatie geven sturing aan de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs. Iedere school kan dit instrument gebruiken.

Lees meer ›Zelfevaluatie-instrument